עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-13 ביוני 2016

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות