נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-26 ביוני 2016

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות