עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-26 ביוני 2016

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות