נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-10 ביולי 2016

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות