עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-17 ביולי 2016

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות