עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-30 באוקטובר 2016

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות