עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-6 בנובמבר 2016

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות