נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-20 בנובמבר 2016

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות