עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-20 בנובמבר 2016

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות