נפל בועדה

בעד

אין הצבעות

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות