נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-9 ביולי 2017

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות