נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-4 בדצמבר 2016

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות