עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-11 בדצמבר 2016

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות