נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-8 בינואר 2017

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות