נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-22 בינואר 2017

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות