ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 19 בנובמבר 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - הבטחת פיקוח פרלמנטרי על תשלומי הורים) נגד
טיוטת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 - הוראת שעה) (תיקון) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד המדע והטכנולוגיה ובמשרד התרבות והספורט בעד
הצעת חוק להגנת הצומח (נזקי עזים) (תיקון - ביטול החוק) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת מצלמות באוטובוס) נגד
הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר (תיקון - הצבת מכשירי החייאה במוסדות חינוך) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות לזכויות ניצולי שואה בעד
הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון - בחינת העלות לרשויות מקומיות) בעד
הצעת חוק הקמת רשות לפיתוח מקומות קדושים למוסלמים נגד
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מתן עדיפות למשרתים בהעדפה מתקנת) בעד
הצעת חוק שקיפות אינטרסים כספיים וגילוי עניינים של חברי הכנסת והשרים נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - נשיאת מאסר בעבודת שירות) בעד
טיוטת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הארכת תוקף רישיון למשדר ערוץ ייעודי) בעד