ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 26 בנובמבר 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
טיוטת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 20) בעד
הצעת חוק עידוד שירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי בעד
טיוטת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 5 והוראת שעה) בעד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - רשומה רפואית בהליך ניתוחי) נגד
הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון - שוויון הזדמנויות בחינוך) נגד
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - תגמולים וקצבה) בעד
הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - החלה על בגיר שהיה קטין מעל גיל 16 בעת ביצוע העבירה) בעד
טיוטת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 5) בעד
טיוטת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) (תיקון) בעד
טיוטת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס') (היוועדות חזותית) בעד