ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 25 באוקטובר 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - שירות בני ישיבות הסדר) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מתן הודעה בכתב לאסיר בדבר מתן שירותי דת) נגד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - חובת לימוד עברית וערבית) בעד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי) נגד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - קורס דיאלוג רב תרבותי) נגד
טיוטת חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תיקון) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הרחבת מעגל הזכאים למענק לימודים) בעד
הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי (תיקון - תקציב) נגד
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - גמלה לתלמיד) בעד
הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון - פרסום מידע בדבר תאונות עבודה ומחלות מקצוע) נגד
טיוטת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס') בעד
הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון - מענק לעצמאי בעד הכנסה מפוקחת) בעד
הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון - ייצוג הולם לנשים בכנסים ובהרצאות) נגד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול ריבית הפיגורים לחייב משלם) בעד
טיוטת חוק חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון) בעד
טיוטת חוק העונשין (תיקון מס') (עבירות המתה) בעד