ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 15 בנובמבר 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
טיוטת חוק שירות ביטחון (תיקון מס') בעד