ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 14 ביוני 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק איסור הפליה בדיור נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - משלוח התראת תשלום לצרכן) של חה"כ אורי מקלב ומשה גפני (פ/345) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - משלוח התראת תשלום לצרכן) של חה"כ יואל חסון (פ/344) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון - החרגת הכנסה מעבודה או ממשלח יד ממבחן ההכנסה) נגד
הצעת חוק הפרשנות (תיקון - הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במכון למחקר ביולוגי במשרד ראש הממשלה בעד