ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 10 בינואר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות לשירות לאומי-אזרחי בעד
הצעת חוק להסדרת רעיית דבורים וייצור דבש בעד
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - ביטול כלובים בתעשיית הביצים) בעד
הצעת חוק חלוקת אפודי מגן לתושבי ישראל נגד
הצעת חוק חלוקת עודפי מזון הראוי למאכל אדם שלא נמכר נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מתוך מניע גזעני בעבודה כתאונת עבודה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עקרת בית לא תזדקק לתקופת אכשרה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ייצוג בפני המוסד) בעד
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - פשע שנאה) נגד
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הורה שכול) בעד
טיוטת חוק תעריפי תחבורה ציבורית בעד
טיוטת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון והוראת שעה) (פטור ממס על כספים שיועדו להפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה) בעד
טיוטת חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון) (זיכוי ממס ליחיד להכנסה חייבת מיגיעה אישית) בעד
טיוטת חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון הגדרת לידה) (תיקון מס') בעד