ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 17 בינואר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
טיוטת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס') (פינוי בשל סירוב בלתי- סביר) בעד
טיוטת חוק פינוי ובינוי (הסכם קדם-התקשרות) בעד
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - איסור הפליה מחמת מקום מגורים) בעד
הצעת חוק שיקום שכונות דרום תל- אביב ותמריצים לפיזור גאוגרפי של מסתננים (הוראת שעה) נגד
הצעת חוק הקמת יישוב עירוני חדש נגד
טיוטת חוק ניירות ערך (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק לתיאום אגרות בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס') בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע) בעד
הצעת חוק מס קנייה (טובין ושירותים) (תיקון - פטור ממס על מכשירי טלפון סלולרי ומחשבי לוח) נגד
הצעת חוק הגנה על כספי ציבור (איסור מימון ומתן שירותים למאחזים בלתי מורשים) נגד
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - כשרות בלבד ובית אוכל הפתוח בשבת) נגד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - אי חיוב בריבית עקב שיהוי בביצוע הליכי הוצאה לפועל) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (ביטול קובלנה) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב) בעד