ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 7 בפברואר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
טיוטת חוק הכניסה לישראל (תיקון) (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים) בעד
הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - החזר דמי נסיעות והסעות לטיפולי אונקולוגיה ודיאליזה) נגד
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - גמלת הבטחת הכנסה לקשיש) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטוח שאירים לאלמן) נגד
הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון - הקצאה שוויונית בתקציב לחברה הערבית) נגד
הצעת חוק הרשות לגיל הרך בעד
הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון - הוספת נציגי סטודנטים למועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הוראות בעניין תכנית הטבות לצרכן) בעד
הצעת חוק יכולת הציבור לחוקק נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור ספסרות בכרטיסי מופעים) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עיתונאים) נגד
הצעת חוק אי נקיטת הליכים לפני מועדי ישראל (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים) בעד