ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 14 בפברואר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות להטבות לקטועי ידיים על פי הסכם הניידות) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תגמולים מוגדלים לעצמאי בשירות מילואים) בעד
הצעת חוק לטיפול בכתות פוגעניות בעד
טיוטת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס. 21) בעד
הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הגבלת שכר טרחה של עורכי דין) בעד
הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - כשירות רב ראשי והרכב האסיפה הבוחרת) נגד
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - שירותי הובלת נפטרים) בעד
הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון - קיצור תקופות התיישנות ומחיקה ומניעת השגת מידע בדרך לא הולמת) בעד
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - הגדלת סכום הפיצוי בלא הוכחת נזק) נגד
הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - תשלום פיצוי מיוחד בביטוח סיעודי) בעד
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - תובענת תושב אזור עימות) בעד
טיוטת חוק לתיקון לפקודת הראיות (הודאת נאשם) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקונים שונים) בעד
טיוטת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס') (תשלום גמלה לבני זוג - תיקונים שונים) בעד
הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בישיבות והחזר הוצאות לחברי מועצה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הארכת משך האור הירוק ברמזור להולכי רגל בקרבת בתי ספר ובתי אבות) נגד
הצעת חוק המים (תיקון - פיקוח על תעריפי מים) נגד
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון - חובת שימוש במסמכים ממוחשבים) בעד