ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 29 במאי 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים בעד
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - הצמדת שכר הלימוד לשכר המינימום במשק) נגד
טיוטת חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) בעד
הצעת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (תיקון - הקצאת שטחי מסחר לספרים בערבית) נגד
הצעת חוק הדואר (תיקון - תקופה מרבית למשלוח דבר דואר) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (ביטול תיקון מס' 8) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למקבלי קצבת ילד נכה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למענק כספי בשל הישג בתחרות ספורט) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (עבירה על סידור נישואין וגירושין) נגד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - מניעת עיקול כספי ערובה שהשתלמו למזכירות בית המשפט למטרות שחרור ממעצר) בעד
הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - זכאות בני משפחה) נגד
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - תלונה של עובד משרד המבקר) בעד
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - בוררות חובה בתובענה כספית) בעד