ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 19 ביוני 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
טיוטת חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הפחתת פליטות גזי חממה נגד
הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון - החלת החוק על פרסומות שאורכן אינו עולה על חמש דקות) בעד
הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי נגד
הצעת חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (התאמת תקציב הרווחה) נגד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - גמול והחזר הוצאות לעובד סיעה, מפלגה ויועץ פרלמנטרי) בעד
טיוטת חוק ניירות ערך (תיקון מס') (סופיות הסליקה במסלקות הבורסה) בעד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - ריבית על יתרת זכות) נגד
הצעת חוק קביעת מועדים בערעור של ניצולי שואה (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - דוח שנתי מטעם מדור נפגעי עבירות) נגד
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - הגדרת עבודת היועץ הפרלמנטרי כעבודה משפטית) נגד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] (תיקון מס') (עררים) בעד
טיוטת חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים בעד
טיוטת חוק האזרחות (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 14) (מתן שירות ציבורי בלא המתנה בתור לאזרח ותיק שגילו מעל 80 שנים) בעד