ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 3 ביולי 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק הצמדת תשלומים לחיילים בודדים למדד המחירים לצרכן בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - זכות למכשיר ניידות קלנועית) נגד
הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון - מידע בגין אשפוז) בעד
הצעת חוק הספורט (תיקון - פטור ספורטאים מבוטחים) בעד
הצעת חוק הספורט (תיקון - מניעת תשלום כפל ביטוחים) בעד
הצעת חוק לימוד השפה העברית (עולים חדשים ועולים ותיקים) נגד
הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון - השעיית עובד שירות) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי פגיעה לעצמאי) נגד
הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון - החמרת ענישה) בעד
הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון - חובת התקנת אינטרנט אלחוטי במיתקן תיירותי ללינה) נגד
הצעת חוק הממשלה (תיקון - ועדת שרים לענייני חקיקה) נגד