ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 10 ביולי 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מרחב מחיה לאסיר) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (העברת המחלקה לחקירת שוטרים למשרד מבקר המדינה וקביעת תקופת צינון) נגד
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - קביעת פקודות בעניין המלצה על מחיקת רישום פלילי וקיצור תקופת התיישנות של חיילים) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת נכות וקצבת שאירים) נגד
הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון - מוות במרשם רופא) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה בעד
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור משלוחים חיים לשחיטה) נגד
הצעת חוק-יסוד: הזכות לדיור נגד
הצעת חוק הקמת מערכת סולארית בבית משותף שהוקם במסגרת עסקת פינוי ובינוי נגד
הצעת חוק הצבעה באמצעות תעודת חוגר (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016) (תיקון - התאמת כמויות תחליף חלב-אם לתינוקות) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (עידוד הצמיחה לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים) נגד
הצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה בעד
טיוטת חוק ההוצאה לפועל (תיקון- מס') (מסלול מקוצר) בעד
טיוטת חוק העונשין (החמרת העונש בגין עבירת לקוחו של קטין) בעד