ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 13 בנובמבר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד החוץ בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי''א-1951 - לנושאי משרה בכנסת בעד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - נגישות מוסד רפואי לדוברי שפות זרות) נגד
הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון - איסור שימוש במערכת כריזה בבתי תפילה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (משך זמן חניה בחניון שגבה דמי חניה כוללים בעד יום) נגד
הצעת חוק סיוע למוסדות התרבות והאמנות בנצרת נגד
הצעת חוק קביעת מועדי בחינות (אי קיום בחינות במועדים מסוימים) (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (עמלת פירעון מוקדם) נגד
הצעת חוק להסדרת התיישבות ביהודה והשומרון בעד
הצעת חוק ההסדרה בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת הראיות (תיקון מס') (ראיות חסויות וערעור על החלטות ביניים) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד ראש הממשלה, ארכיון המדינה ולשכת העיתונות הממשלתית בעד
הצעת חוק פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת חקלאית נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (הסרת חיסיון) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (אמצעי זיהוי ביומטריים) בעד