ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 20 בנובמבר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק שירות המילואים (תיקון - זכויות עובד שבן זוגו משרת שירות מילואים בנסיבות חירום) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (החלת חובת הדלקת פנסים בכבישים בינעירוניים בתקופה שבה חל שעון חורף) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגנה על צרכנים שאינם דוברי עברית) נגד
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - אישור נוהל הגשת בקשות תמיכה) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הרחבת הגדרת בן משפחה לעניין התיישנות עבירות מין במשפחה) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול האפשרות לצוות על עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב כספי נמוך) בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - משך החקירה) בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - התיישנות) בעד