ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 28 בנובמבר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - קרן לתמיכה בחיילים משוחררים בודדים) בעד
הצעת חוק זכות ערר על החלטה בעניין רישוי מקצועות רפואיים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק חיוב הכשרה בתחום נפגעי תקיפה לבעלי תפקידים בעד
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הגדרת הכנסה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (ערים קולטות עלייה) בעד
הצעת חוק להיטל על תקבולים ממכירת סיגריות ומוצרי טבק והקמת קרן למניעת עישון נגד
הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון - הבטחת פלורליזם דתי) נגד
הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח) נגד
הצעת חוק ההסגרה (תיקון - סייג להסגרת אזרח תושב ישראל) נגד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס') (חלוקת תיקים בין המשטרה לפרקליטות) בעד