ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 4 בדצמבר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק הכנסת (תיקון - קביעת שכר חברי הכנסת בידי ועדה ציבורית) בעד
טיוטת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול בעד
הצעת חוק גדר הביטחון נגד
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - עיון חוזר בפטור מטעמי הכרה דתית שהושג במרמה) נגד
הצעת חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון - שוויון מגדרי בהשמעת יצירה ישראלית ברדיו האזורי) נגד
הצעת חוק לימוד מורשת עדות ישראל נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום דוחות מבקר עירייה) נגד
הצעת חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון - תנאי המאבטחים) בעד
הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - היתר להעסקת עובד זר חלופי בענף הסיעוד) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הצבת מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל) בעד
הצעת חוק הטבות ברכישת דירה יד שנייה לזכאים לרכישת דירה בתכנית מחיר למשתכן שלא זכו בהגרלה נגד
הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - עידוד השקעות זרות בישראל) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חובת שידור והקלטת ישיבות, ניהול פרוטוקול ופרסומו) נגד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - פטור מארנונה לסטודנט) נגד
הצעת חוק לאשרור אמנת רומא נגד
הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה (מינוי וכהונה) נגד