ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 27 ביולי 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
טיוטת חוק שירות אזרחי בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות בעד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון סעיף 2א') בעד
טיוטת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון - דחיית תחילה) בעד
טיוטת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקונים שונים) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2) בעד
טיוטת חוק עסקים קטנים ובינוניים בישראל בעד
טיוטת חוק האזנת סתר (תיקון - האזנה למתקן לאיתור או מניעה של דליפת מידע ביטחוני) בעד
הצעת חוק שכירות הוגנת (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) בעד
טיוטת חוק המאבק בטרור בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון תקנות ההגנה (שעת חירום) (ביטול תקנות) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 6) (סיוע ריאלי בשכר דירה) נגד