ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 12 בפברואר 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - שמירת זכאות לביטוח בריאות לשוהים מחוץ לישראל) נגד
הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת חבישת קסדת מגן ברכיבה על אופנוע או קטנוע) נגד
הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון - מניעת רעש ממערכת כריזה בבית תפילה) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחיר קייטנה ציבורית) בעד
הצעת חוק שכר מינימום (תיקון - שכר מינימום למאבטחים חמושים) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - דיור בהישג יד) בעד
הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור לפני בורר) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הרחבת הגדרת הגזענות) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - עבירת ביזה) נגד
טיוטת חוק רואי חשבון (תיקון מס') (שינויים בדין המשמעתי והוראות שונות) בעד