ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 19 בפברואר 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
טיוטת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס') (תיקונים שונים) בעד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - סכום מענק שחרור) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (הרשאה אישית לבעל תואר שני או שלישי ברוקחות קלינית) בעד
הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון - איסור התבטאות גזענית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית) נגד
הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בתחום החינוך בנושא מגדר ונטייה מינית נגד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - הוספת נטייה מינית וזהות מגדרית כאיסור הפליה) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי מדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשטרת ישראל בעד
הצעת חוק המשטרה (תיקון - התיישנות עבירות) נגד