ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 18 ביוני 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד הביטחון ובצה"ל בעד
טיוטת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן בעד
טיוטת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן בעד
הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון - אגרה בעד בדיקות משנה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (החזקת בעל חיים שנשך בהסגר שאינו מאורת בידוד) נגד
טיוטת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון) בעד
הצעת חוק חובת שקיפות תקציבית במוסדות החינוך נגד
הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים) בעד
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה) בעד
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - הגבלה לסך השינויים התקציביים בשנת כספים) נגד
הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון - החלת חובת דיווח על נותן שירות עסקי ומשפטי) נגד
הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון - החלטה של רשות מרשויות האזור) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6) בעד
טיוטת חוק חופש המידע (תיקון מס' 16) (החרגת המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה לגבי פעילותו במסגרת האחריות המוטלת עליו על- ידי הממשלה להובלת המערכה כנגד תופעת הדה-לגיטימציה והחרמות כנגד ישראל) בעד