משה כחלון


שר האוצר

שר זה אינו חושף את הצבעותיו!