דוד אזולאי


שר לענייני דתות

שר זה אינו חושף את הצבעותיו!