יואב גלנט


שר הבינוי והשיכון

שר זה אינו חושף את הצבעותיו!