גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק המאבק בטרור (תיקון מס'2) (הכרזה בישראל על ארגון טרור או על פעיל טרור בשל הכרזה מחוץ לישראל) בעד
טיוטת חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס') (הסתייעות במומחה לצורך ניהול הייצוג המשפטי) בעד
טיוטת חוק זכות יוצרים (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - הצבעת שוהים במוסדות) בעד
טיוטת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס') בעד
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה) בעד
הצעת חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות בעד
הצעת חוק איסור צריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (ענישה על עבירה חוזרת של סחר בסם והחמרת ענישה בעבירת הדחת קטינים לסמים מסוכנים) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור אספקה ורכישת משקה משכר בעבור קטין) נגד
הצעת חוק החברות (תיקון - עסק חברתי) בעד
הצעת חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לצורך ביצוע בדיקה גנטית לקשרי משפחה בעד