גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - שינוי שם עילת "חוסר עניין לציבור" בסגירת תיקים) בעד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - החלפות בוועדות קלפי בין אזורי בחירות) בעד
הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - איחוד שילוט בחנויות קטנות) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - בקשה לעריכת שומת השבחה לצורך הערכת כדאיות עסקה) בעד
הצעת חוק לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית בעד
הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - קביעת זמן נסיעה) נגד
טיוטת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון הגדרת הורים מיועדים ותנאים לאישור ההסכם) בעד
טיוטת חוק הכניסה לישראל (ביטול תקנות שעת חירום) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - העברת מידע ומסירת מסמכים הקשורים להסכם הלוואה לדיור) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (הגדרת אדם כשיר) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטול מבחן ההכנסה לצורך קבלת גמלת סיעוד) בעד