גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו הגנה) בעד
הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות) בעד
הצעת חוק חסכון פנסיוני לכל עובד נגד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הודעת התנתקות משירות כהודעת סירוב לקבל פרסומות) בעד
הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של הגרלות והימורים בעד
הצעת חוק המועצה הישראלית לצרכנות (תיקון - ודאות תקציבית) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור על נקיבת מחיר שלא ניתן לשלמו במעות שבמחזור) נגד
הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - חישוב דמי מחלה בעת היעדרות לסירוגין של העובד ובן זוגו) בעד
טיוטת חוק לשמירה על בטיחות מעליות בעד
הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון - קדימות קונה בהחזר מס ערך מוסף) בעד
הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - הקמת מרכזים למיצוי זכויות) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מענק פטירה בעד ילד נכה שנפטר) בעד