גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה) בעד
הצעת חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות בעד
הצעת חוק איסור צריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (ענישה על עבירה חוזרת של סחר בסם והחמרת ענישה בעבירת הדחת קטינים לסמים מסוכנים) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור אספקה ורכישת משקה משכר בעבור קטין) נגד
הצעת חוק החברות (תיקון - עסק חברתי) בעד
הצעת חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לצורך ביצוע בדיקה גנטית לקשרי משפחה בעד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - ביטול עמלת פירעון מוקדם והגדלת התחרות) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קרן חברתית להשקעות במקרקעין) בעד
הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - בן זוג לומד) בעד
הצעת חוק עידוד השתתפות בקורס הכנה לנישואין נגד