גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס') (מכירה מיוחדת) בעד
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - שכר לימוד לסטודנטים בין- לאומיים) בעד
הצעת חוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון - הגדרת מוסד להשכלה גבוהה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (חובת קביעת תקן כליאה) נגד
הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע) (תיקון - מניעת פיטורים עקב טיפולי פוריות והפריה חוץ-גופית) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במערך הסייבר הלאומי וברשות הלאומית להגנת הסייבר במשרד ראש הממשלה בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים) בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - שינוי שם עילת "חוסר עניין לציבור" בסגירת תיקים) בעד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - החלפות בוועדות קלפי בין אזורי בחירות) בעד
הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - איחוד שילוט בחנויות קטנות) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - בקשה לעריכת שומת השבחה לצורך הערכת כדאיות עסקה) בעד
הצעת חוק לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית בעד