גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחיר קייטנה ציבורית) בעד
הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון - מניעת רעש ממערכת כריזה בבית תפילה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת חבישת קסדת מגן ברכיבה על אופנוע או קטנוע) נגד
הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - שמירת זכאות לביטוח בריאות לשוהים מחוץ לישראל) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (היתר ייצוא של קנאביס רפואי) בעד
הצעת חוק קיצור תקופת הצינון לבכירי מערכת הביטחון (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - חזקת שמירת הדין בייצור מוצר מן החי) נגד
הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון - איסור שביתה ללא הודעה מראש) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - העלאת גיל פטור מתשלום לביטוח לאומי לתלמיד במוסד לימודי לפני גיוסו לצה"ל) בעד
הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון - סימון ביצים) נגד