אופיר אקוניס


שר המדע, הטכנולוגיה והחלל

שר זה אינו חושף את הצבעותיו!