יובל שטייניץ


שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

שר זה אינו חושף את הצבעותיו!