יעקב ליצמן


שר הבריאות

שר זה אינו חושף את הצבעותיו!