נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-19 בפברואר 2017

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות