איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים) בעד
הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים) בעד
הצעת חוק חובת שקיפות תקציבית במוסדות החינוך נגד
טיוטת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (החזקת בעל חיים שנשך בהסגר שאינו מאורת בידוד) נגד
הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון - אגרה בעד בדיקות משנה) בעד
טיוטת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן בעד
טיוטת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד הביטחון ובצה"ל בעד
טיוטת חוק בתי המשפט (תיקון מס') (הקמת מחלקה כלכלית בחיפה) בעד
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - שימוש בעודפי תקציב לתכניות בהן נכללו במקור) נגד
הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון - היעדרות חלקית במועדי צום ותפילה) נגד