איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק חינוך פיננסי נגד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - איסור הפסקה, עיכוב או הגבלה של שירות שיחות אל מוקדי חירום) נגד
טיוטת חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תיקון מס' 13) (ביטול ההסדרים ותקופת מעבר) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הוספת עילות לעבירות הסתה ופשע שנאה) נגד
הצעת חוק המטה לביטחון לאומי (תיקון - פיקוח הכנסת על מינוי ראש המטה לביטחון לאומי) נגד
הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון - איסור מכירת בית קברות) נגד
טיוטת חוק הסדרת העיסוק בייצוג על-ידי יועצי מס (תיקון מס' 4) בעד
הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון - חופשה ביום שבו מתקיימות בחירות מקדימות במפלגה שבה חבר העובד) בעד
הצעת חוק הביטוח לאומי (תיקון - ועדת חריגים) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (גמול השתתפות בישיבות והחזר הוצאות לחברי מועצה) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד לשיתוף פעולה אזורי בעד